top of page
King_top.jpg

 KOBI BRACHA STUDIO

ניתן לתאר מרחב המכיל את היצירה ואליו מתייחסים האובייקטים. האובייקטים עשויים מחומרים שונים המרכיבים יחדיו דימויים מופשטים או מוחשיים בעלי נפח. לעיתים האובייקטים יוצרים  ביניהם חללים אשר באדריכלות הם אלו המשמשים את בני האדם. הקומפוזיציה באה לידי ביטוי ביחס האובייקטים למרחב בו הם נמצאים. כמובן, כמו בדו-ממד, יש ליחס בין האובייקטים לבין עצמם תפקיד ביצירת הקומפוזיציה, כמו יחסם למרחב.

הטקסטורה היא המרקם המתקבל על ידי שימוש בחומרים שונים ומגוונים

כל חומר מביא איתו לחלל את תכונותיו המשתנות

שילוב התכונות ייצור הרמוניה בין רך לקשה. 

איזון בין חם לקר. 

האור יוחזר בצורה שונה, פעם יבריק ופעם מט. 

והצבעים, יותאמו זה לזה כמו בטבע. 

מצב הרוח והתחושה הכללית בסיטואציה מסוימת או בסביבה מסוימת.

השילוב בין טקסטורה וקומפוזיציה בחלל מולידים את האטמוספירה שנחוש. מצב הרוח והתחושות שנרגיש בהימצאות בחלל שמטופל נכון בצורה ובחומר ישתנה בהתאמה. 

Our 
Story

סטודיו לעיצוב פנים המתמחה בחללים

פרטיים, מסחריים וציבוריים. 

סטודיו לעיצוב פנים המתמחה בחללים פרטיים, מסחריים וציבוריים. 

FRAME WHITE ME-01.jpg

Services

bottom of page